Hoppa till innehåll

Den digitala Spelplanen

Spelplanen – första (innovations)hjälpen

Välkommen till spelplan för innovationsstöd vid samarbete mellan företag och offentlig vård och omsorg.

Region Uppsala Region Blekinge Region Skåne Karlskrona kommun

För utveckling och innovation inom offentlig hälso- och sjukvård

Spelplanen ska tydliggöra hur utveckling och innovation inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan mellan regioner och kommuner tillsammans med privat sektor. Den visar hur man effektivt kan gå från identifierat behov till implementering, nyttiggörande och spridning – utan att snedvrida konkurrenssituationen på marknaden. Spelplanen bygger till stor del på redan befintliga kunskaper, erfarenheter och lärdomar.

Ett resultat av eHealth Innovation

Den digitala Spelplanen är skapad av Blue Science Park och Innovation Skåne som en del i projektet eHealth Innovation. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Region Skåne. Den digitala Spelplanen bygger vidare på den A4-spelplan som togs fram i samverkan mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Region Skåne, inom Swelifes projekt SWEPER.