Hoppa till innehåll
Start

Start

Bakgrund och syfte 

Målet och syftet med spelplanen är öka innovationskraften och att tydliggöra hur utveckling av tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan utan att snedvrida eller blockera konkurrenssituationen för privata aktörer.

Spelplanen och Checklistorna beskriver några i viss mån fundamentala utvecklingssteg och samlar ett antal viktiga frågor att diskutera och beakta innan och under utveckling- och innovationsarbetet, som stöd för dig i verksamheter som som vill utveckla och interagera med externa aktörer.
Förhoppningen är att spelplanen också skall bidra till ökad tydlighet, gemensamt språkbruk, i interaktioner med olika aktörer och att detta i sin tur skall bidra till mer effektiv utveckling och implementering.

Den digitala Spelplanen bygger vidare på den spelplan som togs fram i samverkan mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Region Skåne, inom Swelifes projekt SWEPER.

Den digitala spelplanen - instruktion

Originalspelplanen är en A4-guide utvecklad för att vara begriplig och lätthanterlig i sig själv. Denna har tillförts stödjande underlag och instruktioner som här har implementerats i en digital spelplansguide. 

Processen är fortfarande densamma, med att genom ett planerat och avvägt behovsarbete kunna välja en effektiv väg för utveckling och innovation. Den digitala spelplanen medger ett flexibelt och uppdateringsbart verktyg för ökad utveckling och innovation i offentlig omsorg och hälso- och sjukvård.

 

Målet med spelplanen är att tydliggöra hur utveckling av tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården kan drivas i samverkan utan att snedvrida eller blockera konkurrenssituationen för privata aktörer. Ladda gärna ner originalspelplanen för en bra översikt:

Swelife Spelplanen