Hoppa till innehåll
Start

Målgrupper

Målgruppen för Spelplanen är verksamhetschefer och andra med ett utvecklingsansvar inom offentliga organisationer inom omsorgen eller hälso- och sjukvården.

Spelplanen är dessutom tänkt som en förenklad vägledning för personer med eller utan tidigare erfarenheter av utvecklingsarbete för att snabbt komma igång eller att bli påminda om de viktigaste styrande principerna. Den ska ge ett enkelt initialt stöd i utveckling och införande av innovativa tjänster och produkter genom att beskriva typiska innovationsprocesser från behov till implementering, med ett specifikt fokus på samarbete med externa utvecklingspartners.

 

Innehåll unikt för Region Skåne

Nya akuten Malmö