Hoppa till innehåll
Planering och vägval

FoU samverkan

Med forsknings- och utvecklingssamverkan (FoU-samverkan) avses samverkan mellan den offentliga hälso- och sjukvårdsaktören och aktörer inom life science-sektorn, med målet att generera nya kunskaper, insikter och testa idéer. FoU-samverkan leder inte direkt till färdiga kommersialiserbara och, inom hälso- och sjukvården, implementerbara innovationer.

Huvudregeln för FoU-samverkan är att resultaten som genereras inte endast tillfaller eller endast betalas av den upphandlande myndigheten. I dessa fall undantas FoU-samverkan av upphandlingslagstiftningen. Det är dock viktigt att kunna påvisa att samverkan verkligen rör FoU. Ibland är det också lämpligt att konkurrensutsätta aktörer för FoU, för att säkerställa en öppen och transparent process där samverkan inleds med de bästa och mest lämpliga aktörerna.

 

Det finns tydliga fördelar med denna typ av FoU-samverkan kring utforskande och tidig utveckling. Nära samverkan mellan hälso- och sjukvården och privata aktörer borgar för att rätt lösningar i förlängningen kan utvecklas och erbjudas på marknaden, baserat på de kunskaper och insikter som projektet gett upphov till. Det är dessutom förhållandevis lätt att starta samverkansprojekt och förhållandevis stor del av offentlig finansiering går till att stimulera FoU-samverkan.

FoU-samverkan innebär också en komplexitet och svåra utmaningar, inte minst för de ingående parterna att enas kring gemensamma mål och förväntningar liksom kring avtal. Felaktiga förväntningar på vilka resultat FoU-samverkan kan och bör generera, resulterar alltför ofta i att projekt hamnar på den så kallade ”projektkyrkogården”. FoU-samverkan bör företrädelsevis genomföras i TRL-spannet 1–3 och ha tydlig projektplan och avtal mellan de ingående parterna liksom vara välavgränsad i tid.

 

Välj FoU-samverkan om:

  • Lösning inte finns på marknaden
  • Huvudmålet är att skapa kunskaper, insikter och/eller PoC (Proof-of-Concept)
  • TRL* 1–3

Fundera även på följande:

  • Har dialog med marknaden genomförts?
  • Finns det intresse i organisationen av att utforska nytt, oprövat område?
  • Hur skall resultat hanteras och kommuniceras för att undvika jävssituation i en eventuell framtida upphandling?
  • Har regler rörande statsstöd beaktats?
  • Finns det anledning att konkurrensutsätta val av FoU-partner?
  • Finns intresse och värde av att samverka mellan regioner?

Samverkan är bra! Fort ska det gå! Nu finns det pengar! Och många krascher blir det; men vi lär oss av våra erfarenheter och samlar ihop guldkornen.