Hoppa till innehåll
Planering och vägval

Köp

Köp avser upphandling eller avrop från befintliga avtal när behovs- och omvärldsanalysen har visat att det finns lösningar på marknaden som kan möta identifierade behov.

Om lösningen redan finns

Ibland visar behovsanalysen att det på marknaden redan finns väl beprövade, fullgoda tjänster som möter verksamhetens behov och kan upphandlas. I en sådan situation avbryts innovationsprocessen om något vidare utvecklingsbehov inte har identifierats. Det bör dock övervägas om en så kallad utvecklingsfrämjande upphandling (innovationsupphandling) som öppnar upp för innovation bör nyttjas.

 

Välj Köp om:

  • Lösning finns på marknaden
  • Huvudmålet är implementera ny lösning i verksamheten
  • TRL*9

 

Fundera även på följande:

  • Har dialog med marknaden genomförts?
  • Finns intresse av gemensam upphandling mellan regioner, Inera eller andra nationella aktörer?
  • Finns resurser och kompetens för upphandling?