Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

Köp

En innovationsupphandling tar ofta mer tid och kräver mer resurser än en upphandling där det redan finns färdiga lösningar på marknaden. Det som är utmärkande för en upphandling av en ny lösning är att det behövs ett gediget förarbete inför själva upphandlingen, vilket kan kräva mer tid av fler medarbetare och dessutom behöver man ibland köpa in extern kompetens som stöd. 

Ett typexempel på hur ett genomförande ser ut då en offentlig organisation köper in en lösning är enligt följande.

En projektledare utse hos inköpsorganisationen, inköparen sammankallar en arbetsgrupp och en expertgrupp. Arbetsgruppen stödjer inköparen med att ta fram underlag/ finns tillgängliga för eventuella dialoger etc. Expertgruppen ger råd utifrån tidigare erfarenheter och insikter från sin position. Projektledaren ser till att en lösning upphandlas som sedan skall implementeras i verksamheten.

Innehåll unikt för Region Skåne

Enheten för Koncerninköp


Koncerninköp ansvarar för Region Skånes inköp av varor och tjänster (förutom inköp av trafik och fastighet). Koncerninköp är en strategisk resurs åt Regionstyrelsen och stödjer utveckling av Region Skånes verksamhet genom kostnadseffektiva inköp. Koncerninköp har även ett särskilt uppdrag att leda innovationsupphandlingar.
Koncerninköp har omfattande kompetens inom innovationsupphandling och har erfarenhet av att arbeta behovsorienterat.


Koncerninköp har förmågan att hålla ihop innovationsupphandlingsprocesser med representanter från olika delar av organisationen. De har ett utvecklingsorienterat arbetssätt som inkluderar andra koncernfunktioner, verksamhet och leverantörer.


Koncerninköps mission är ”Koll på juridiken men fokus på affären” vilket innebär att de framförallt strävar efter att göra bra affärer åt verksamheten. Deras arbete bygger på ett nära samarbete med verksamheten samt dialog med leverantörer såväl före, under som efter genomförande av upphandling.