Hoppa till innehåll
Behovs- och omvärldsanalys

Förväntad nytta/värde

Analys av förväntad nytta och värde

En analys av förväntad nytta och värde är viktig för utifrån möjligheten att fatta välgrundade beslut. Analysen bör fokusera på såväl ekonomiska faktorer som kvalitet och patient–medborgar-upplevelse för att åstadkomma:

  • Bättre resultat, kvalitet eller kliniska utfall
  • Bättre resursutnyttjande
  • Bättre patient- eller medborgarupplevelse

Vidare kan initiativ analyseras utifrån; Tillgänglig-, jämlik-, säker-, effektiv-, hälsoinriktad-, kunskapsbaserad- och personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg.

Analysen bör utgå från medborgarens, patientens och professionens perspektiv men även ur ett systemperspektiv. Men viktigt är att analysen också utgår från att omsorgen och vården särskiljer sig från vanlig industri eller produktion, och det är därför viktigt att effektivitet och ekonomi ej sätts före patientens behov och upplevelse. Alltså finns etisk och solidarisk anknytning till effektivitet, för att säkra bästa möjliga vård för patienten.

 

Initiativ kan prioriteras enligt: 

Effektiv vård

  • Effektivitet (utför saker rätt)
  • Verkningsfullhet (utför rätt saker)
  • Nöjdhet (hos patienter, medborgare och/eller personal)

Med grundförutsättningarna:

  • Tillgänglig, jämlik, säker, hälsoinriktad, genomförbar.