Hoppa till innehåll
Behovs- och omvärldsanalys

Intressenter

Det är viktigt att tidigt tänka på hur ägande, förvaltning, och spridning ska se ut då detta kan variera mellan forskningsprojekt och innovations- och implementeringsinriktade initiativ.

Det bör också säkerställas att det finns en behovsägare som är villig att engagera sig i utvecklingsprocessen och implementeringen för att möta behoven. Utan en tydlig behovsägare bör man inte gå vidare i processen.

Man bör identifiera vem som är:

  • Behovsägare – vanligtvis direkt berörd verksamhet
  • Målgrupp och tänkt slutanvändare
  • Förvaltare – ansvarig för kvalitet, uppföljning och underhåll
  • Finansiär – ekonomisk garant

Ibland är dessa fyra en och samma enhet, men det kan också vara fyra olika intressenter som är nödvändiga för framgångsrik implementering. Det är en god idé att involvera dessa intressenter så snart de är identifierade. Undersök också om det finns ett nationellt intresse.

Förankring är A och O för att lyckas!

För att lyckas med innovationsprojekt krävs en solid förankring och ett tydligt mandat på lämplig nivå i organisationen