Hoppa till innehåll
Behovs- och omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Omvärld och marknad

I analysen av behovet är det även viktigt att se utanför den egna organisationen. God omvärldsanalys och marknadsanalys är ofta avgörande för att förstå de egna behoven och nå ett bra slutresultat.

En omvärldsanalys bör omfatta aktuell forskning, nationella riktlinjer och benchmarking med liknande verksamheter som leder fram till identifiering av best practice, det vill säga en praxis som är införd, fungerar och används samt bedöms av experter som det bästa som finns i bruk för tillfället. Avdelningen för hälso- och
sjukvårdsstyrning kan bistå med viktig kunskap om exempelvis nationella riktlinjer och vårdprogram i omvärldsanalysen.

Marknadsanalysen ska bidra till att kartlägga befintliga lösningar, vilka produkter och tjänster som erbjuds idag, samt skapa en första uppfattning om både befintliga och potentiella leverantörer. Vilka lösningar finns inom närliggande branscher? Vilka lösningar tror branschen kommer att utvecklas och finnas tillgängliga inom närtid? Vad saknas för att nå dit? Marknadsanalysen bör ge en bra bild av:

  • hur marknaden ser ut (befintliga leverantörer och tjänster, närliggande branscher etc.)
  • vad som är state of the art, d.v.s. de allra senaste och mest utvecklade lösningarna (exempelvis spjutspetsteknologi)
  • aktuell forskningsfront och aktuell vetenskaplig evidens
  • vad marknaden tror sig kunna leverera i närtid

Bra frågor att ställa

  • Vad finns redan på marknaden?
  • Finns vetenskapliga evidens?
  • Vad gör andra regioner, länder?
  • Finns det tillgängliga testbäddar?
  • Finns det liknande inom andra branscher?

Resurser

Det finns mycket olika tips och råd för hur man lyckas med sin omvärldsanalys, nedan kommer lite olika identifierade resurser: