Hoppa till innehåll
Planering och vägval

Egenutveckling

Med egenutveckling avses utveckling av potentiella innovationer inom den egna verksamheten. Denna väg kan leda till implementering av lösningen, men förutsätter då att ägande och ägaransvar (eventuellt regulatoriskt ansvar) hanteras inom den offentliga verksamheten.

Egenutveckling kan övervägas om genomförd behovs- och omvärldsanalys visar att lösningar på behovet inte finns på marknaden och att marknaden inte visar intresse av att utveckla en lösning för detta behov.

Förvaltning, ägande och inte minst spridning av egenutvecklade lösningar kan vara utmanande. Bland annat behöver konkurrenslagens och kommunallagens regler och begränsningar för offentlig försäljning beaktas. I de fall det finns nationella aktörer och infrastrukturer, som till exempel Inera eller regionala cancercenters (RCC) plattform INCA10, kan dessa vara ett alternativ för förvaltning och spridning av lösningar av nationellt intresse.

Välj Egenutveckling om:

  • Lösning inte finns på marknaden
  • Huvudmålet är att implementera ny lösning i verksamheten
  • TRL* 1–9

 

Fundera även på följande:

  • Har dialog med marknaden genomförts?
  • Är framtida ägande och förvaltning klarlagt inklusive eventuell CE-märkning?
  • Kommer en egenutvecklad produkt snedvrida eller blockera konkurrens på marknaden (jfr 3 kap. 27§ konkurrenslagen (2008:579)?
  • Finns intresse av gemensam utveckling eller förvaltning av lösningen mellan flera regioner via Inera eller andra nationella aktörer?
  • Är potentiell gemensam utvecklingsprocess, spridning och förvaltning mellan regioner förenlig med kommunalrättsliga principer (jfr 2 kap. 1§, 2§, 7§ kommunallagen (2017:725)?