Hoppa till innehåll
Planering och vägval

SAM-Utveckling

Med SAM-utveckling avses samverkan mellan offentlig hälso- och sjukvård samt omsorg och aktörer inom den privata sektorn kring utveckling och implementering av produkter och tjänster som följer efter en upphandling. 

SAM-utvecklingen omfattar mer eller mindre gemensamma aktiviteter för utveckling och innovation, av icke befintliga produkter eller tjänster, och omfattar således både leverans och implementering.

De ingående aktörerna bidrar med nödvändig unik kompetens. Roller och ansvar är tydligt specificerade. För att säkerställa att SAM-utveckling är rätt väg att välja krävs en väl genomförd omvärlds- och marknadsanalys, där bred dialog är att rekommendera. Det är viktigt att förstå att befintliga lösningar inte redan kan erbjudas på marknaden, men även att marknadens mognadsgrad inte är för låg.

För SAM-utveckling bör upphandlingskrav kopplas till behov av funktionalitet, kvalitet, kompetens och kapacitet – både av den framtida lösningen och av leverantören. Då SAM-utveckling grundar sig på att ingående aktörer i någon mån bidrar till utvecklings- och innovationsarbetet kan det finnas utrymme att även utveckla affärsmodeller som speglar samutvecklingsarbetet.

Antalet exempel på SAM-utveckling ökar i flera regioner och spridning av erfarenheter från dessa är av stort värde för hela life science-sektorn. SAM-utveckling genomförs optimalt inom TRL 4–7, men i vissa sammanhang kan samutveckling vara kopplad till vidareutveckling av befintliga produkter eller utveckling av kopplade tjänster, då inom TRL 9.

Välj SAM-utveckling om:

 • Lösning inte finns på marknaden
 • Huvudmålet är implementera ny lösning i verksamheten
 • TRL* 4–7 (9)

 

Fundera även på följande:

 • Har dialog med marknaden genomförts?
 • Är framtida ägande och förvaltning klarlagt inklusive eventuell CE-märkning?
 • Finns finansiering för utveckling och eventuellt köp?
 • Behöver affärsmodell utvecklas?
 • Finns resurser och kompetens för upphandling, inklusive upphandling av innovation?
 • Finns intresse av gemensam upphandling mellan regioner, Inera eller andra nationella aktörer?
 • TRL 9 – finns intresse att sam-
  utveckla tjänster/processer kring befintlig produkt)