Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

Projektgenomförande

När behovs-och omvärldsanalys samt planering och vägval är genomfört kan projektgenomförandet starta. Det är viktigt att ha en beredskap för att det eventuellt inte kommer att gå som planerat. Något nytt ska utvecklas och det kommer att väcka många nya frågeställningar. Det är därför viktigt att vara flexibel, kreativ och lösningsfokuserad i processen och dessutom kontinuerligt involvera alla intressenter. Utvecklingen delas med fördel upp i olika faser eller steg med regelbundna avstämningspunkter/milstolpar där uppsatta och tidsangivna delmål ska vara uppnådda.

En processledare med erfarenhet och förståelse för innovation underlättar projektgenomförandet. 

Delprocesser

Fiktivt fall

 

Ett företag med spetsteknik inom positionering och datainsamling utvecklar ett helhetskoncept för att tagga, spåra samt analysera data omkring medicinskteknisk utrustning. En pilot genomförs på två avdelningar på ett sjukhus.En direkt mätbar effekt är att personalen lägger mindre tid på att leta efter utrustning. En annan effekt är att användning och behov kan kartläggas, vilket skapar värdefullt dataunderlag för framtida effektiviseringar. Data från piloten indikerar exempelvis att avdelningarna sannolikt skulle kunna dela på en del dyr utrustning utan att tappa i effektivitet genom bättre planering.Företaget vill gärna utöka testerna, men ansvariga chefer på avdelningarna anser inte att de har tillräckliga personalresurser för att utöka projektet. Projektet avslutas därför som tidigare planerat och tekniken tas bort från avdelningen. Två år senare har inget nytt hänt.

 

Det fiktiva fallet visar på vikten av att tidigt fundera på implementering av sin lösning. Kunde man i fallet ovan gjort något för att rädda appen från projektkyrkogården och implementera den? Det kan också vara bra att fundera över vilket vägval man skulle kunna ha gjort för att undvika ovanstående utveckling.