Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

Egenutveckling

Det är viktigt att ha i åtanke att lösningen som utvecklats måste kunna drivas vidare. Redan tidigt i utvecklingen bör man fundera kring om det är verksamheten eller den som kommit med idén som ska driva lösningen vidare.

Det är även viktigt att ta höjd för de regelverk som kan inverka. Både Kommunallagen och det medicintekniska regelverket innehåller begränsningar för vad en offentlig myndighet kan utveckla och använda, både av konkurrensskäl och av produktsäkerhetsskäl.

 

Fiktivt fall

Nedan följer ett exempel gällande komplexiteten i implementering av egenutvecklade lösningar. 

En anställd på ett sjukhus får en idé till en app som ger patienter stöd i  rehabilitering i hemmet. Sjukhuset gillar idén och investerar 2 miljoner kr i att utveckla appen tillsammans med den anställde. När appen börjar bli färdigutvecklad uppstår frågan om förvaltning. Sjukhuset vill inte förvalta appen, eftersom de saknar kompetens inom det området. Utvecklingen avstannar. Den anställde vill se sin idé förverkligad och erbjuder sig att starta företag, färdigställa, sälja och förvalta appen. Sjukhuset tycker att det är en utmärkt idé, men anser inte att de kan ge bort appen till en anställd då de har investerat 2 miljoner kr. De kräver därför att den anställdes företag ska köpa rättigheterna till appen för det beloppet, vilket den anställde inte har möjlighet till.