Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

Köp

En innovationsupphandling tar ofta mer tid och kräver mer resurser än en upphandling där det redan finns färdiga lösningar på marknaden. Det som är utmärkande för en upphandling av en ny lösning är att det behövs ett gediget förarbete inför själva upphandlingen, vilket kan kräva mer tid av fler medarbetare och dessutom behöver man ibland köpa in extern kompetens som stöd. 

Ett typexempel på hur ett genomförande ser ut då en offentlig organisation köper in en lösning är enligt följande.

En projektledare utse hos inköpsorganisationen, inköparen sammankallar en arbetsgrupp och en expertgrupp. Arbetsgruppen stödjer inköparen med att ta fram underlag/ finns tillgängliga för eventuella dialoger etc. Expertgruppen ger råd utifrån tidigare erfarenheter och insikter från sin position. Projektledaren ser till att en lösning upphandlas som sedan skall implementeras i verksamheten.