Hoppa till innehåll
Projektgenomförande

SAM-Utveckling

Ett typexempel på hur ett genomförande ser ut då en offentlig organisation köper in en samutvecklad lösning är enligt följande. Den offentliga beställaren har en tydlig bild av viket behov som verksamheten har. Detta behov har kommunicerats med marknaden, en konkurrensutsättning har skett och en samutveckling mellan verksamheten och bolaget kan inledas, utvecklas och slutföras.

Fiktivt fall

Ett litet startup-företag har utvecklat ett spel som bygger på virtual reality med VR-glasögon, anpassat för enkla övningar vid smärtrehabilitering. Tester har genomförts i liten skala med goda resultat, men man behöver mer kapital och en ny partner i form av vårdgivare för att utföra mer omfattande tester samt vidareutveckla och färdigställa spelet för kommersiellt bruk.

Företaget har goda kontakter med en avdelning på ett sjukhus och i dialog med sjukhuset bestämmer de att de ska göra en gemensam ansökan till utlysning från en offentlig innovationsfinansiär.

Tanken är att sjukhuset under projekttiden ska testa spelet och delfinansiera utvecklingskostnader mot att sedan ha fri tillgång till spelet när det är färdigutvecklat. Sjukhusets delfinansiering består primärt av egna personalkostnader.