Hoppa till innehåll
Resultat

Resultat

Resultat som kommer ur utvecklings- och innovationsprojekt och processer kan vara av många olika slag. Spelplanen fokuserar på resultat i bemärkelsen implementering, nyttiggörande och spridning då det är först efter implementering som de största värdena och nyttorna av innovationsarbetet kan realiseras, både för de ingående aktörerna men även samhället i stort. Implementering av nya innovationer är i många fall en omfattande och komplex aktivitet som går långt bortom eventuell teknisk installation eller integrering.

Effekterna av ny teknologi eller andra innovationer innebär ofta förändringar av arbetssätt och organisation. Kunskaper inte minst inom förändringsledning är av stor vikt och att tidigt inom utvecklingsarbetet säkerställa god förankring på alla relevanta nivåer inom organisationen är avgörande.

Frågan om spridning av resultat och produkter behöver beaktas tidigt i utvecklings- och innovationsprocessen. Om flera regioner har liknande behov finns det kanske en möjlighet att genomföra gemensam upphandling. Om tanken är att egen-utveckla lösningar behöver regulatoriska och juridiska begränsningar och möjligheter analyseras noggrant för att spridning av resultat kan genomföras, enligt tidigare beskrivning.

Det kan också finnas ett stort värde i att genomföra olika utvecklings- och innovationsprojekt, även om de inte leder hela vägen till implementering och nyttiggörande, genom att arbetet bidrar till ett mer lösningsfokuserat och flexibelt arbetssätt och stimulerar till en innovationsfrämjande kultur.

Efter allt arbete och en del gropar på vägen är projektet till slut i hamn. Glöm då inte att fira och uppmärksamma alla era insatser!  

Det är aldrig för sent att göra rätt, men det är inte alltid lätt...Kolla in spelplanen, den kan hjälpa till…

 

Delprocesser