Hoppa till innehåll
Resultat

Utvärdering

Konkreta exempel samlas här:

Miljövänliga förkläden

Nedan visas ett exempel på olika steg i en lyckad innovationsprocess som ledde till implementering. Den utvecklade produkten implementerades genom framtagning av en provserie som testades i klinisk miljö för att sedan utvärderas och justeras. Den nya produkten är nu implementerad genom att nya miljövänliga förkläden har levererats av den entreprenör som har utvecklat dem inom ramen för innovationsupphandlingen.

Innovationupphandlingen resulterade i att leverantören kunde skala upp sin teknologi och har nu fått som effekt att deras lösning används i en rad nya produkter och har kunnat nyanställa ett större antal personer.

Stegen i innovationupphandlingen var:

 1. Annons
 2. Ansökan om att lämna anbud
 3. Kvalificering
 4. Inbjudan till att lämna anbud
 5. Anbud med prototyp
 6. Utvärdering & förhandling
 7. Beslut
 8. Avtal
 9. Framtagning av provserie
 10. Test av provserie i klinisk miljö
 11. Utvärdering och godkännande/rättelse
 12. Full leverans